Amit rólunk érdemes tudni

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 2019. őszétől az Országos Evangélikus Egyház fenntartásában működik.
Három csoportos óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy értékeket közvetítve, meleg, családias légkörben fogadjuk a gyerekeket és a szülőket.
Intézményünk a belváros közelében, jól megközelíthető helyen található.
 
Három vegyes életkorú csoporttal működünk.
A csoportokban a galéria, kialakított kuckók (báb, pihenő, játék stb.), a kézműves- és élősarok segíti a gyermekek ráhangolódását a különböző tevékenységekre. Fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, és ennek érdekében a mindennapos testnevelésen kívül számos lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek sokat mozogjanak. A tornaszoba jól felszerelt eszközeivel biztosítja az olyan mozgások beiktatását, amelyek kedvezően hatnak a testséma alakítására, ezen keresztül a térpercepcióra, a lábboltozat kialakítására, valamint az egyensúlyérzék fejlesztésére. Mozgáskotta módszert alkalmazva fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját.
 
Rendszeresen járunk úszni, jég korcsolyázni, és görkorcsolyázni is van lehetőségük az ide járó gyerekeknek.
Mozgásigényüket elégítik ki a balett és moderntánc órák, valamint a karate foglalkozások is.
Célunk a 3–7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítésével a teljes személyiség kibontakoztatása, melynek során figyelembe vesszük életkorát, egyéni fejlődési ütemét, és alkalmassá tesszük az iskolai életre.
 
Mikro csoportos és egyéni fejlesztést helyezünk előtérbe a gyerekek ideális fejlesztése érdekében.
A népi hagyományok értékeit megőrizve, a manuális tevékenységek különböző formáival a gyermekek kreativitását fejlesztjük..
Tevékenységközpontú programot adaptálva írtuk meg saját pedagógiai programunkat. A programunk szellemiségét jellemzi a gyermekközpontúság, a népi hagyományok cselekedtetésre ösztönző elemeinek beépítése az óvoda mindennapjaiba, a manuális tevékenységek sokoldalú kiaknázása az óvodai élet minden területén.
Nevelésünk a gyermekek érzelmi fogékonyságára épül. Az énekes játékokkal, a népmesékkel és a gyerekek által változatos technikákkal készített bábfigurákkal és egyéb játékeszközökkel sajátos érzelmi hatást érünk el. Értelmi nevelésünk célja a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése a természetes kíváncsiságára, a cselekvésére és érzelmi motiváltságára építve.
Játékos formában lehetőségük van a gyerekeknek az angol nyelvvel való ismerkedésre.
 
A vegyes életkorú csoportok családias hangulatot biztosítanak , a hároméves gyermekek már kialakult szokás-szabályrendszerrel rendelkező csoportokba érkeznek. A gyermekek empátiás készsége, az egymásra odafigyelésben jól alakul, mert elfogadják a másságot.
Folyamatos napirendünkben minden gyermek egyéni ütemének megfelelően végezheti a különféle tevékenységeket, a napi élethez kapcsolódó szokásokat. A többszöri gyakorlás alakítja a gyermekek énképét, segíti önállóvá válásukat, a szabályok belső kontrollá válását.
A csoportok életének irányítói az óvodapedagógusok, akik tiszteletben tartják a gyermek személyiségét, építenek tevékenységi vágyára.
Alapvetőnek tartjuk, hogy a szülők érezzék azt, hogy minden dolgozó a gyermekéért tevékenykedik, akikben a szülők partnert, támaszt találnak, hiszen a cél közös, a gyermekek nyugodt, vidám, boldog, szeretetteljes óvodai élete.
 
Óvodánkban felekezeti hovatartozás nélkül várjuk a gyermekeket!
A csoportok életét a heti egy alkalommal szervezett hittan foglalkozás, és a zenés gitáros áhítat gazdagítja.
Szeretnénk, ha a gyermekek jól éreznék magukat óvodánkban. Fontos a szülők elégedettsége is, hiszen csak velük együttműködve érhetjük el, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való átmenet.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kedves Szülőket!

Lévai Tamásné Kriszta
óvodavezető

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda

Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.
 

Nyitvatartás

Hétfő: 06:00 - 17:30
Kedd: 06:00 - 17:30
Szerda: 06:00 - 17:30
Csütörtök: 06:00 - 17:30
Péntek: 06:00 - 17:30
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Kapcsolat

+3662420365

pitypangovi19@gmail.com

6722 Szeged, Szentháromság u. 47.

Kövessen minket