Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Amit rólunk érdemes tudni

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 2019. őszétől az Országos Evangélikus Egyház fenntartásában működik.
Három csoportos óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy értékeket közvetítve, meleg, családias légkörben fogadjuk a gyerekeket és a szülőket.
Intézményünk a belváros közelében, jól megközelíthető helyen található.
 
Három vegyes életkorú csoporttal működünk.
A csoportokban a galéria, kialakított kuckók (báb, pihenő, játék stb.), a kézműves- és élősarok segíti a gyermekek ráhangolódását a különböző tevékenységekre. Fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, és ennek érdekében a mindennapos testnevelésen kívül számos lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek sokat mozogjanak. A tornaszoba jól felszerelt eszközeivel biztosítja az olyan mozgások beiktatását, amelyek kedvezően hatnak a testséma alakítására, ezen keresztül a térpercepcióra, a lábboltozat kialakítására, valamint az egyensúlyérzék fejlesztésére. Mozgáskotta módszert alkalmazva fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját.
 
Rendszeresen járunk úszni, jég korcsolyázni, és görkorcsolyázni is van lehetőségük az ide járó gyerekeknek.
Mozgásigényüket elégítik ki a balett és moderntánc órák, valamint a karate foglalkozások is.
Célunk a 3–7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítésével a teljes személyiség kibontakoztatása, melynek során figyelembe vesszük életkorát, egyéni fejlődési ütemét, és alkalmassá tesszük az iskolai életre.
 
Mikro csoportos és egyéni fejlesztést helyezünk előtérbe a gyerekek ideális fejlesztése érdekében.
A népi hagyományok értékeit megőrizve, a manuális tevékenységek különböző formáival a gyermekek kreativitását fejlesztjük..
Tevékenységközpontú programot adaptálva írtuk meg saját pedagógiai programunkat. A programunk szellemiségét jellemzi a gyermekközpontúság, a népi hagyományok cselekedtetésre ösztönző elemeinek beépítése az óvoda mindennapjaiba, a manuális tevékenységek sokoldalú kiaknázása az óvodai élet minden területén.
Nevelésünk a gyermekek érzelmi fogékonyságára épül. Az énekes játékokkal, a népmesékkel és a gyerekek által változatos technikákkal készített bábfigurákkal és egyéb játékeszközökkel sajátos érzelmi hatást érünk el. Értelmi nevelésünk célja a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése a természetes kíváncsiságára, a cselekvésére és érzelmi motiváltságára építve.
Játékos formában lehetőségük van a gyerekeknek az angol nyelvvel való ismerkedésre.
 
A vegyes életkorú csoportok családias hangulatot biztosítanak , a hároméves gyermekek már kialakult szokás-szabályrendszerrel rendelkező csoportokba érkeznek. A gyermekek empátiás készsége, az egymásra odafigyelésben jól alakul, mert elfogadják a másságot.
Folyamatos napirendünkben minden gyermek egyéni ütemének megfelelően végezheti a különféle tevékenységeket, a napi élethez kapcsolódó szokásokat. A többszöri gyakorlás alakítja a gyermekek énképét, segíti önállóvá válásukat, a szabályok belső kontrollá válását.
A csoportok életének irányítói az óvodapedagógusok, akik tiszteletben tartják a gyermek személyiségét, építenek tevékenységi vágyára.
Alapvetőnek tartjuk, hogy a szülők érezzék azt, hogy minden dolgozó a gyermekéért tevékenykedik, akikben a szülők partnert, támaszt találnak, hiszen a cél közös, a gyermekek nyugodt, vidám, boldog, szeretetteljes óvodai élete.
 
Óvodánkban felekezeti hovatartozás nélkül várjuk a gyermekeket!
A csoportok életét a heti egy alkalommal szervezett hittan foglalkozás, és a zenés gitáros áhítat gazdagítja.
Szeretnénk, ha a gyermekek jól éreznék magukat óvodánkban. Fontos a szülők elégedettsége is, hiszen csak velük együttműködve érhetjük el, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való átmenet.

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő kedves Szülőket!

Lévai Tamásné Kriszta
óvodavezető