Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bóbita csoport

 „Ha kedvesen bánnak veled, kedvessé válsz,
 ha érzékenyen bánnak veled, empatikus leszel, 
ha őszintén bánnak veled, őszinte leszel.”
Steve Biddulph

Pedagógiai hitvallásunk, hogy tevékeny, boldog életet biztosítsunk az ide járó gyermekeknek, ahol megtanulhatnak harmóniában élni önmagukkal és az őket körülvevő természeti, társadalmi környezettel.
Vegyes életkorú csoportunkban a mikro-csoportos, valamint az egyéni képesség fejlesztés megvalósítására törekszünk, amely mindig az egyes gyermek életkorához, egyéni érési üteméhez igazodik.
Pozitív gondolkodású, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó, jól kommunikáló, kooperáló gyermekeket nevelünk sok játékkal, mozgással, személyes példaadással.
Különösen fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az önelfogadás, önismeret, önfegyelem, az együttérzés, segítőkészség, konfliktusmegoldó képesség és a különbözőség elfogadásának megalapozását, megszilárdítását a közösség segítségével. Ezt erősíti reggelenként beszélgető körünk.  Ilyenkor megbeszéljük kivel, mi történt, mit szeretne elmesélni, megosztani velünk. A délelőtti áhítatban pedig kicsit lecsendesedik a lelkünk és feltöltődik.
A szülőkkel partneri kapcsolatot igyekszünk kialakítani, melynek alapja az egymás iránti kölcsönös tisztelet, bizalom, melynek eredményeként megvalósul a boldog, vidám óvodai élet.