Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Alap foglalkozásaink


Mikro csoportos és egyéni fejlesztést helyezünk előtérbe a gyerekek ideális fejlesztése érdekében.

Játékos formában lehetőségük van a gyerekeknek az angol nyelvvel való ismerkedésre.

A csoportok életét a heti egy alkalommal szervezett hittan foglalkozás, és a zenés gitáros áhítat gazdagítja.

Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, és ennek érdekében a mindennapos testnevelésen kívül számos lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek sokat mozogjanak. A tornaszoba jól felszerelt eszközeivel biztosítja az olyan mozgások beiktatását, amelyek kedvezően hatnak a testséma alakítására, ezen keresztül a térpercepcióra, a lábboltozat kialakítására, valamint az egyensúlyérzék fejlesztésére.
 

Mozgáskotta módszert alkalmazva fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját.


A Mozgáskotta egy komplex személyiségfejlesztő módszer. A gyermekek két alapvető tevékenységére a játékra és a mozgásra épül. A mozgásfeladatok algoritmikus egymásra építésével, gyakorlásával észrevétlenül fejlődik gyermekeink figyelme, önfegyelme, ritmusérzéke, társas-, és szociáliskapcsolatai, az én-, és közösségtudata, valamint stabil ismereteket szereznek környezetükről, testükről, az őket körülvevő térről és időről. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet - mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapjai - legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel. Tekintettel arra, hogy a módszer során a veleszületett fizikai képességek (erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség stb.) mellett a személyiségszintű tevékenységszabályozás is programszinten kezelt, így olyan gyermekeknek is élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál, akik a megszokott teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé lelik örömüket.

Van lehetőségük az óvodánkba járó gyerekeknek moderntánc órákon, néptáncon, kung-fun, angolon, valamint görkori foglalkozáson részt venni.

Célunk a 3–7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítésével a teljes személyiség kibontakoztatása, melynek során figyelembe vesszük életkorát, egyéni fejlődési ütemét, és alkalmassá tesszük az iskolai életre.
 

Külön foglalkozásaink

kung fu panda

Kung-fu

Szabó Vendel
f9b30a5f76fc6a6630970706bc35b858

Néptánc

Vesmás Andrea
ballet-5352241

Modern tánc

Józsa Margó
english-4729683

Angol

Volford Éva
roller-skates-415389

Görkorcsolya

Kéri Ferenc